מקרן Hitachi CPEX250

2,552 ₪  14 חנויות

G12SR3 Hitachi

349 ₪  5 חנויות

G23SF2 Hitachi

690 ₪  5 חנויות

G15SA2 Hitachi

785 ₪  5 חנויות

G12S2 Hitachi

408 ₪  5 חנויות

מלטשת Hitachi SV12SG

539 ₪  3 חנויות

מלטשת Hitachi SV13YB

749 ₪  4 חנויות

G13V Hitachi

985 ₪  4 חנויות

מצלמת וידאו Hitachi HSCS2

807 ₪  2 חנויות

מסור שורף Hitachi CC14SF

1,149 ₪  5 חנויות

מלטשת Hitachi SV12SD

868 ₪  2 חנויות

G13YC Hitachi

1,020 ₪  2 חנויות

מקרן Hitachi CPEX300

2,871 ₪  11 חנויות

מלטשת Hitachi SB8V2

1,137 ₪  2 חנויות

מלטשת Hitachi SP18VA

1,344 ₪  2 חנויות

G15YF Hitachi

1,155 ₪  3 חנויות

G18DL Hitachi

3,169 ₪  4 חנויות

מלטשת Hitachi FS10SB

435 ₪  2 חנויות

מלטשת Hitachi SV12SH

629 ₪  2 חנויות

מלטשת Hitachi SB110

1,629 ₪  3 חנויות

מסור גרונג Hitachi C10FCE2

2,049 ₪  5 חנויות

GP13 Hitachi

1,460 ₪  3 חנויות

מפוח RB24E Hitachi

1,545 ₪  5 חנויות

מלטשת Hitachi SAY150A

1,085 ₪  2 חנויות

CM5SB Hitachi

1,560 ₪  2 חנויות

מפוח RB40SA Hitachi

805 ₪  3 חנויות

מסור חרב Hitachi CR10DL

1,299 ₪  4 חנויות

מסור חרב Hitachi CR13V

1,333 ₪  5 חנויות

Hitachi CG27EJ

2,158 ₪  4 חנויות

G23MR Hitachi

1,210 ₪  4 חנויות

GP2 Hitachi

1,249 ₪  3 חנויות

מסור אנכי Hitachi FCJ65V3

485 ₪  4 חנויות

מקרן Hitachi CPX205

3,428 ₪  5 חנויות

מקדחה Hitachi DV16VSS

469 ₪  4 חנויות

מקרן Hitachi CPRX70

2,557 ₪  8 חנויות

מכסחת דשא DYM1162 Hitachi

680 ₪  3 חנויות

CM9SR Hitachi

2,384 ₪  2 חנויות

CM14E Hitachi

6,600 ₪  3 חנויות

W6VM Hitachi

798 ₪  6 חנויות

מקרן Hitachi CPEW300

5,029 ₪  5 חנויות

מקרן Hitachi CPX2515WN

3,895 ₪  4 חנויות

מקרן Hitachi CPRX93

2,490 ₪  5 חנויות