סכיני מטבח

957 מוצרים

סכין שף 2805 Arcos

112 ₪  12 חנויות

סכין שף Global G2

403 ₪  8 חנויות

סכין שף 2804 Arcos

99 ₪  11 חנויות

סכין שף 2806 Arcos

141 ₪  13 חנויות

סכין סנטוקו Arcos 2860S

171 ₪  7 חנויות

סכין שף Global G55

400 ₪  6 חנויות

סכין לחם 2821 Arcos

105 ₪  9 חנויות

סכין שף 280501 Arcos

146 ₪  10 חנויות

סכין שף 280601 Arcos

169 ₪  10 חנויות

סכין שף Global G4

417 ₪  8 חנויות

סכין ירקות Global G5

440 ₪  7 חנויות

סכין שף 280401 Arcos

145 ₪  8 חנויות

סכין שף 233459 Arcos

215 ₪  5 חנויות

סכין ירקות 2803 Arcos

79 ₪  8 חנויות

סכין שף Global G61

459 ₪  7 חנויות

סכין שף 2334 Arcos

200 ₪  11 חנויות

סכין שף 1783 Arcos

420 ₪  10 חנויות

סכין סנטוקו 2335 Arcos

250 ₪  9 חנויות

סכין סנטוקו 1788 Arcos

470 ₪  9 חנויות

סכין שף 2551 Arcos

293 ₪  10 חנויות

סכין שף 2550 Arcos

199 ₪  10 חנויות

סכין סנטוקו Global G48

530 ₪  5 חנויות

סכין חשמלי 41.6 Rotel

180 ₪  12 חנויות

סכין לפירוק Global G21

450 ₪  5 חנויות

סכין שף 2336 Arcos

255 ₪  6 חנויות

סכין שף Global G16

734 ₪  6 חנויות

סכין סנטוקו 286004 Arcos

163 ₪  2 חנויות

סכין שף Global G62

447 ₪  5 חנויות

סכין ירקות 1782 Arcos

369 ₪  6 חנויות

סכין שף Global G58

458 ₪  5 חנויות

סכין סנטוקו 2566 Arcos

250 ₪  5 חנויות

6.7836 Victorinox

43 ₪  2 חנויות

סכין ירקות Global GS58

289 ₪  4 חנויות

סכין שף 5.2063.20 Victorinox

179 ₪  3 חנויות

סכין סנטוקו 1558 Arcos

330 ₪  5 חנויות

סכין ירקות Global GS5

349 ₪  4 חנויות

סכין שף 1555 Arcos

320 ₪  4 חנויות

סכין שף 2552 Arcos

339 ₪  6 חנויות

סכין שף 2553 Arcos

379 ₪  6 חנויות