מקפיא Liebherr GN6185 ליבהר

3,295 ₪  11 חנויות

מקפיא 8 Liebherr GN4113

4,284 ₪  19 חנויות

מקפיא 9 Liebherr SIGN3576

9,419 ₪  9 חנויות

מקרר Liebherr ICNS3324

6,032 ₪  14 חנויות

מקפיא Liebherr GNSL2323 ליבהר

3,280 ₪  9 חנויות

מקפיא 3 Liebherr UIG1313

5,969 ₪  9 חנויות

מקפיא Liebherr GN8257 ליבהר

4,170 ₪  9 חנויות

מקפיא Liebherr GN7221 ליבהר

3,837 ₪  8 חנויות

מקרר Liebherr CTNEF5215

2,750 ₪  11 חנויות

מקפיא Liebherr UIG1323

6,308 ₪  7 חנויות

מקפיא Liebherr SUIG1514 ליבהר

7,549 ₪  2 חנויות