סולתם

סוטז' (סיר מחבת) 32 ס''מ

345 ₪  1 חנויות

מחבת אלון 26 ס''מ

275 ₪  1 חנויות

מחבת אלון 20 ס''מ

195 ₪  1 חנויות

מחבת אלון 24 ס''מ

215 ₪  1 חנויות

ארז 5 ליטר 20 ס"מ סולתם

175 ₪  1 חנויות

סיר לחץ סיר לחץ 4 ליטר סולתם

הגשת הצעה  1 חנויות