סורק Plustek SmartPhoto P60

299 ₪  5 חנויות

סורק Plustek PS286

1,069 ₪  12 חנויות

סורק Plustek SmartOffice PS283

920 ₪  11 חנויות

סורק Plustek SmartOffice PN2040

1,320 ₪  8 חנויות

סורק Plustek SmartOffice PL2550

2,192 ₪  6 חנויות

סורק Plustek SmartOffice PS456U

2,454 ₪  8 חנויות

סורק Plustek MobileOffice S410

419 ₪  11 חנויות

סורק Plustek OpticFilm 8100

1,205 ₪  6 חנויות

סורק Plustek S420

530 ₪  10 חנויות

סורק Plustek OpticFilm 8200i SE

1,564 ₪  9 חנויות

סורק Plustek OpticSlim 550

760 ₪  8 חנויות

סורק Plustek MobileOffice AD480

1,020 ₪  6 חנויות

סורק Plustek A150

1,689 ₪  10 חנויות

סורק Plustek OpticSlim 2610

890 ₪  3 חנויות

סורק Plustek ePhoto Z300

770 ₪  4 חנויות

סורק Plustek MobileOffice D430

1,178 ₪  9 חנויות

סורק Plustek A320

2,052 ₪  10 חנויות

סורק Plustek OpticSlim 1680H

1,222 ₪  5 חנויות

סורק Plustek SmartOffice PS406

2,520 ₪  4 חנויות

סורק Plustek OpticFilm 8200i AI

2,089 ₪  6 חנויות

סורק Plustek Opticbook 4800

1,542 ₪  8 חנויות

סורק Plustek PS3060U

1,911 ₪  6 חנויות

סורק Plustek SmartOffice PL4080

1,657 ₪  5 חנויות

סורק Plustek OpticFilm 135

1,340 ₪  4 חנויות

סורק Plustek OpticSlim 1180

1,493 ₪  5 חנויות

סורק Plustek SmartOffice PS4080U

3,100 ₪  7 חנויות

סורק Plustek OpticBook 3900

1,300 ₪  7 חנויות

סורק Plustek Opticard 821

407 ₪  5 חנויות

סורק Plustek OpticSlim 2600

299 ₪  5 חנויות

סורק Plustek MobileOffice S602

390 ₪  3 חנויות

סורק Plustek SmartPhoto F50

490 ₪  2 חנויות

סורק Plustek MobileOffice D600

1,051 ₪  4 חנויות

סורק Plustek MobileOffice AD450

1,059 ₪  5 חנויות

סורק Plustek PS506U

2,389 ₪  3 חנויות

סורק Plustek MobileOffice H100

375 ₪  2 חנויות

סורק Plustek A360

4,208 ₪  7 חנויות

סורק Plustek MobileOffice S400

442 ₪  5 חנויות

סורק Plustek OpticPro ST640

699 ₪  2 חנויות

סורק Plustek OpticSlim 2680H

496 ₪  2 חנויות

סורק Plustek MobileOffice C500

789 ₪  2 חנויות

סורק Plustek MobileOffice S601

499 ₪  4 חנויות

סורק Plustek Mobile Office AD460

1,195 ₪  4 חנויות

סורק Plustek MobileOffice D412

1,150 ₪  3 חנויות

סורק Plustek SmartOffice SC8016U

8,269 ₪  11 חנויות

סורק Plustek SmartOffice PS406U

1,577 ₪  7 חנויות

סורק Plustek OpticBook 4600

2,405 ₪  3 חנויות

סורק Plustek OpticBook 3800

2,280 ₪  2 חנויות