קומפרסור Fini Amico 25

878 ₪  8 חנויות

קומפרסור Fini Amico 50

1,898 ₪  7 חנויות

קומפרסור Fini SUPER TIGER 212

1,865 ₪  6 חנויות

קומפרסור Fini Yago 1850

650 ₪  4 חנויות

קומפרסור Fini TIGER 215M

1,290 ₪  6 חנויות

קומפרסור Fini P22007

3,251 ₪  5 חנויות

קומפרסור Fini CIAO6

933 ₪  3 חנויות

קומפרסור Fini YAGO

678 ₪  2 חנויות

קומפרסור Fini Tiger 402M

3,439 ₪  3 חנויות

קומפרסור Fini Warrior 282

3,818 ₪  3 חנויות

קומפרסור Fini P22212

2,588 ₪  5 חנויות

קומפרסור Fini Warrior 402

108 ₪  3 חנויות

מדחס 2 ראשים 3 כ"ס 20 ליטר

3,899 ₪  2 חנויות

קומפרסור/מדחס MK102 Fini

2,740 ₪  4 חנויות

קומפרסור Fini SUPER TIGER 402

3,799 ₪  2 חנויות

קומפרסור Fini OL230

1,034 ₪  2 חנויות

22021

7,199 ₪  1 חנויות

Flash

2,910 ₪  1 חנויות

Tiger 402M-25

3,895 ₪  1 חנויות

P22007/3

3,290 ₪  1 חנויות

מדחס 2 כ"ס 25 ליטר

1,350 ₪  1 חנויות

מדחס 2 ראשים 25 ליטר

2,200 ₪  1 חנויות

קומפרסור Fini Ciao 25

1,033 ₪  1 חנויות

קומפרסור/מדחס Genius 202 Fini

3,289 ₪  1 חנויות

קומפרסור Fini OL202

2,088 ₪  1 חנויות

קומפרסור Fini BK114

6,788 ₪  1 חנויות