מלטשת Metabo FSX200

519 ₪  8 חנויות

מסור אביזר Metabo KSU400

1,479 ₪  2 חנויות

משחזת שולחן Metabo BS175

1,249 ₪  6 חנויות

מלטשת Metabo FSR200

394 ₪  3 חנויות

מלטשת Metabo SXE450

994 ₪  5 חנויות

מסור גרונג Metabo KS216

799 ₪  12 חנויות

מלטשת Metabo PE12175

1,519 ₪  4 חנויות

W780 Metabo

394 ₪  4 חנויות

מלטשת Metabo PWE11100

2,065 ₪  2 חנויות

משחזת ציר Metabo G500

850 ₪  2 חנויות

משחזת שולחן Metabo DS175

944 ₪  2 חנויות

משחזת זווית Metabo WE14-150

977 ₪  3 חנויות

מלטשת Metabo FMS200

548 ₪  3 חנויות

מלטשת Metabo BAE75

1,478 ₪  3 חנויות

משחזת ציר Metabo GE700

1,021 ₪  2 חנויות

משחזת זווית Metabo WB111-25

760 ₪  2 חנויות

מסור גרונג Metabo KGS254

2,371 ₪  10 חנויות

W21230 Metabo

751 ₪  2 חנויות

WE14-125 Metabo

1,139 ₪  2 חנויות

מלטשת Metabo SE12115

2,679 ₪  3 חנויות

מסור שולחן Metabo TS250

969 ₪  3 חנויות

משחזת שולחן Metabo DS125

600 ₪  3 חנויות

משחזת ציר Metabo GE900

1,575 ₪  3 חנויות

מלטשת Metabo BFE990

3,333 ₪  3 חנויות

מסור שולחן Metabo KGS216

1,600 ₪  9 חנויות

מלטשת Metabo RBE12180

5,785 ₪  3 חנויות

משחזת שולחן Metabo DSD200

1,192 ₪  2 חנויות

משחזת שולחן Metabo TNS175

1,213 ₪  5 חנויות

משחזת שולחן Metabo DSD250

1,689 ₪  2 חנויות

משחזת זווית Metabo W8-115

475 ₪  4 חנויות

Metabo RWE1100

1,489 ₪  4 חנויות

מסור סרט Metabo BAS260

2,128 ₪  8 חנויות

מסור שורף Metabo CS 23-355

934 ₪  10 חנויות

מסור גרונג Metabo KGS305

3,249 ₪  7 חנויות

מקצוע Metabo DH330

3,394 ₪  7 חנויות

מקדחה Metabo BE-75-16

1,185 ₪  3 חנויות

מקצוע Metabo HO0882

1,435 ₪  5 חנויות

מסור אנכי Metabo STE135

1,125 ₪  3 חנויות

גוזם גדר חיה Metabo HS55

870 ₪  3 חנויות

מסור סרט Metabo BAS317

3,191 ₪  3 חנויות

מסור אנכי Metabo STEB 70 QUICK

629 ₪  2 חנויות

מסור חרב Metabo PSE0525

1,735 ₪  2 חנויות

מקדחה/מברגה Metabo MAXX 12

905 ₪  4 חנויות

מסור גרונג Metabo KS305

2,585 ₪  5 חנויות

אקדח סיכות אלקטרוני

1,128 ₪  3 חנויות