שרת NAS ‏ Thecus N5810

2,594 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N2520

1,600 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N2810

2,169 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4310

1,848 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W4000

3,203 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W5000

4,651 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4810

2,588 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5200XXX

2,860 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7510

3,777 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4520

2,719 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5810 PRO

4,142 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7700PRO V2

4,142 ₪  2 חנויות

כרטיס רשת פנימי Thecus C10GT

2,750 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7710-G

5,483 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N6850

5,958 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8810U-G

8,942 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8800PRO v2

8,625 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8900

14,695 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N12000V

18,379 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N16000V

24,209 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W5810

3,969 ₪  1 חנויות

שרת Thecus N4200ECO NAS

2,754 ₪  1 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5550

3,041 ₪  1 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7710

5,557 ₪  1 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4560

2,481 ₪  1 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N2310

6,940 ₪  1 חנויות