שרת NAS ‏ Thecus N5810

2,590 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N2520

1,600 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N2810

1,523 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4310

1,809 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W4000

3,203 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W5000

4,500 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4810

2,588 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5200XXX

2,831 ₪  5 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7510

3,777 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4520

2,719 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5810 PRO

4,076 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7700PRO V2

4,067 ₪  3 חנויות

כרטיס רשת פנימי Thecus C10GT

1,981 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7710-G

5,483 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N6850

5,958 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8810U-G

8,967 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8800PRO v2

8,475 ₪  5 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8900

14,695 ₪  5 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N12000V

18,379 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N16000V

24,209 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W5810

3,697 ₪  2 חנויות