שרת NAS ‏ Thecus N5810

2,594 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N2310

1,114 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N2520

1,600 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N2810

2,110 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4310

1,816 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4560

2,361 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W4000

3,163 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W5000

4,490 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7710

4,686 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4810

2,669 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5200XXX

2,821 ₪  5 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7510

3,448 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4520

2,719 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5810 PRO

4,025 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7700PRO V2

4,020 ₪  3 חנויות

כרטיס רשת פנימי Thecus C10GT

2,750 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7710-G

5,483 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N6850

5,912 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8810U-G

8,938 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8800PRO v2

8,376 ₪  5 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8900

14,624 ₪  5 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N12000V

18,379 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N16000V

24,209 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W5810

3,861 ₪  2 חנויות

שרת Thecus N4200ECO NAS

2,754 ₪  1 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4510 PRO

4,453 ₪  1 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5550

3,041 ₪  1 חנויות