שרת NAS ‏ Thecus N5810

2,637 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N2520

1,600 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N2810

2,121 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4310

1,826 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W4000

3,180 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W5000

4,486 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7710

4,667 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4810

2,684 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5200XXX

2,841 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4560

2,361 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7510

3,111 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4520

2,719 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5810 PRO

4,052 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7700PRO V2

4,038 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N6850

5,945 ₪  4 חנויות

כרטיס רשת פנימי Thecus C10GT

2,750 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7710-G

5,483 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8810U-G

8,961 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8800PRO v2

8,413 ₪  5 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8900

14,687 ₪  5 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N12000V

18,379 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N16000V

24,209 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W5810

3,882 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4510 PRO

4,453 ₪  1 חנויות

שרת Thecus N4200ECO NAS

2,754 ₪  1 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5550

3,041 ₪  1 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N2310

1,323 ₪  1 חנויות