שרת NAS ‏ Thecus N2310

1,174 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5810

2,594 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N2520

1,600 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N2810

1,848 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4310

1,823 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W4000

3,203 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W5000

4,486 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7710

4,672 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4810

2,710 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5200XXX

2,860 ₪  5 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4560

2,361 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7510

3,146 ₪  5 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4520

2,719 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5810 PRO

4,074 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7700PRO V2

4,097 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N6850

5,958 ₪  4 חנויות

כרטיס רשת פנימי Thecus C10GT

2,233 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N7710-G

5,483 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8810U-G

8,953 ₪  4 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8800PRO v2

8,499 ₪  5 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N8900

14,695 ₪  5 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N12000V

18,379 ₪  2 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N16000V

24,209 ₪  3 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus W5810

3,925 ₪  2 חנויות

שרת Thecus N4200ECO NAS

2,754 ₪  1 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N4510 PRO

4,453 ₪  1 חנויות

שרת NAS ‏ Thecus N5550

3,041 ₪  1 חנויות