שולחן פינג פונג Vo2 162OUT

1,947 ₪  28 חנויות

הליכון VO2 GO47

3,249 ₪  18 חנויות

מכשיר חתירה Vo2 ROYAL 440

2,409 ₪  18 חנויות

אליפטיקל VO2 Wave 404

1,470 ₪  17 חנויות

Jump 10 VO2

1,205 ₪  17 חנויות

מולטי טריינר 9500 VO2

1,788 ₪  13 חנויות

ספת כושר 329 VO2

848 ₪  11 חנויות

הליכון Vo2 GO45

2,899 ₪  20 חנויות

Jump 8 VO2

1,009 ₪  16 חנויות

מולטי טריינר Vo2 EF1

1,365 ₪  13 חנויות

אליפטיקל Vo2 ELLIPTIGO100

1,979 ₪  12 חנויות

סטפר מיני סטפר S025 Vo2

328 ₪  6 חנויות

JUMP PRO 12 VO2

1,499 ₪  2 חנויות

אופני כושר Vo2 Apple 120

1,145 ₪  12 חנויות

שולחן פינג פונג Vo2 162IN

1,294 ₪  22 חנויות

JUMP12 VO2

1,399 ₪  17 חנויות

אופני כושר Vo2 ROYAL 160

1,699 ₪  15 חנויות

הליכון Vo2 free43

2,100 ₪  7 חנויות

מכשיר לבטן VO2 Massager

1,148 ₪  6 חנויות

Jump Pro 10 VO2

1,390 ₪  3 חנויות

אליפטיקל VO2 Royal 360

3,279 ₪  17 חנויות

הליכון VO2 Aspire 47

2,989 ₪  15 חנויות

Jump 14 VO2

2,120 ₪  13 חנויות

הליכון Vo2 Space 42

2,827 ₪  4 חנויות

Jump Pro 8 VO2

1,368 ₪  2 חנויות

Massager VO2

1,438 ₪  2 חנויות

אליפטיקל VO2 Royal 330

2,949 ₪  21 חנויות

Jump 6 VO2

990 ₪  15 חנויות

ספת כושר 1650 VO2

518 ₪  9 חנויות

אופני כושר VO2 Royal 250

2,850 ₪  18 חנויות

שולחן פינג פונג Vo2 346INDOOR

1,745 ₪  17 חנויות

מולטי טריינר VO2 M1001

2,905 ₪  16 חנויות

הליכון VO2 Go 53

4,859 ₪  15 חנויות

JUMP PRO 14 VO2

2,400 ₪  2 חנויות

אופני כושר Vo2 Sigma

398 ₪  9 חנויות

סטפר Vo2 ms303

399 ₪  5 חנויות

jump pro 6 VO2

1,126 ₪  3 חנויות

אופני כושר Vo2 Apple 90

935 ₪  15 חנויות

הליכון VO2 Comfort 47

2,975 ₪  14 חנויות

אופני כושר Vo2 Apple 85

628 ₪  9 חנויות

ספת כושר 340 VO2

705 ₪  13 חנויות

Jump 16 VO2

2,348 ₪  12 חנויות

משקל אדם VO2 CM971

84 ₪  11 חנויות

אליפטיקל Vo2 Apple 700

870 ₪  6 חנויות

אופני כושר VO2 S-Cardio 120

1,171 ₪  13 חנויות

הליכון Vo2 PURE 47

3,284 ₪  10 חנויות