מזגן עילי 22A (DA) שנת 2017 Saga

2,189 ₪  10 חנויות

מזגן עילי 30A (DA) שנת 2017 Saga

2,978 ₪  10 חנויות

מזגן עילי 35A (DA) שנת 2017 Saga

3,650 ₪  11 חנויות

מזגן עילי 17A (DA) שנת 2017 Saga

1,324 ₪  12 חנויות

מזגן Saga A30

3,000 ₪  6 חנויות

מזגן Saga A15

1,600 ₪  2 חנויות

מזגן Saga A22

2,180 ₪  5 חנויות

מזגן Saga A12

1,299 ₪  5 חנויות

מזגן עילי SAGA 17A CH

1,410 ₪  7 חנויות

מזגן עילי 35 (CH) שנת 2015 Saga

3,800 ₪  5 חנויות

מזגן עילי A11 שנת 2015 Saga

1,160 ₪  13 חנויות

מזגן עילי A22 CH שנת 2015 Saga

2,114 ₪  8 חנויות

מזגן עילי 12A DG שנת 2015 Saga

1,179 ₪  4 חנויות

מזגן עילי SAGA דגם SAGA-12A DA

1,200 ₪  5 חנויות

מזגן Saga 12 CH 2015

1,134 ₪  4 חנויות

מזגן עילי A18 CH שנת 2015 Saga

1,899 ₪  6 חנויות

מזגן עילי Saga A10 (CH) 2015

1,242 ₪  4 חנויות

מזגן עילי A15 VT שנת 2015 Saga

1,563 ₪  3 חנויות

מזגן עילי A14 שנת 2015 Saga

1,529 ₪  4 חנויות

מזגן SAGA 35A Q

3,990 ₪  1 חנויות

מזגן SAGA 30A Q

3,190 ₪  1 חנויות