חיצוני Plextor PX128S3C 128GB

208 ₪  3 חנויות

Plextor PX-256S3C SSD - SATA

421 ₪  1 חנויות

Plextor PX-512S2C SSD - SATA

614 ₪  1 חנויות

דיסק PLEXTOR SSD S3C 128GB

270 ₪  1 חנויות