חיצוני Plextor PX128S3C 128GB

205 ₪  3 חנויות

Plextor PX-256S3C SSD - SATA

416 ₪  1 חנויות

Plextor PX-512S2C SSD - SATA

606 ₪  1 חנויות

דיסק PLEXTOR SSD S3C 128GB

270 ₪  1 חנויות