מפתחות 31005 Ridgid

138 ₪  4 חנויות

מפתחות 31055 Ridgid

135 ₪  5 חנויות

מפתחות 47057 Ridgid

425 ₪  4 חנויות

מפתחות 31100 Ridgid

595 ₪  5 חנויות

מפתחות 31105 Ridgid

947 ₪  4 חנויות

מפתחות 31060 Ridgid

180 ₪  5 חנויות

מפתחות 31010 Ridgid

165 ₪  6 חנויות

מפתחות 31065 Ridgid

218 ₪  5 חנויות

מפתחות 31015 Ridgid

180 ₪  5 חנויות

מפתחות 31020 Ridgid

210 ₪  6 חנויות

מפתחות 31025 Ridgid

310 ₪  5 חנויות

מפתחות 31090 Ridgid

345 ₪  4 חנויות

מפתחות 31030 Ridgid

480 ₪  5 חנויות

מפתחות 31095 Ridgid

478 ₪  4 חנויות

חיתוך Ridgid RD32910

315 ₪  3 חנויות

Ridgid 32870

1,689 ₪  2 חנויות

Ridgid 300COMPACT

21,383 ₪  4 חנויות

Ridgid KJ1590

22,150 ₪  4 חנויות

Ridgid Micro IR-100

925 ₪  2 חנויות

Ridgid 18961

1,129 ₪  2 חנויות

Ridgid K-50-6

12,089 ₪  2 חנויות

Ridgid 21

733 ₪  2 חנויות

Ridgid 31000

135 ₪  2 חנויות

Ridgid K400

6,950 ₪  2 חנויות

Ridgid 31040

1,540 ₪  2 חנויות

Ridgid K45AF

4,525 ₪  2 חנויות

Ridgid 35S

556 ₪  2 חנויות

Ridgid 31035

1,175 ₪  2 חנויות

Ridgid 31110

1,960 ₪  2 חנויות

מלחצי צינורות 1/2 2 - 1/8

4,093 ₪  1 חנויות

מלחצי צינורות 1/8-2

1,847 ₪  1 חנויות