גליוטינת סכין 502 Dahle

199 ₪  10 חנויות

גליוטינת סכין 533 Dahle

429 ₪  10 חנויות

גליוטינת גלגלת 508 Dahle

266 ₪  9 חנויות

גליוטינת גלגלת 507 Dahle

208 ₪  9 חנויות

גליוטינת סכין 560 Dahle

726 ₪  7 חנויות

גליוטינת סכין 867 Dahle

1,845 ₪  5 חנויות

גליוטינת סכין 534 Dahle

664 ₪  9 חנויות

גליוטינת גלגלת 554 Dahle

792 ₪  7 חנויות

גליוטינת סכין 561 Dahle

999 ₪  7 חנויות

גליוטינת גלגלת 550 Dahle

557 ₪  7 חנויות

גליוטינת גלגלת 552 Dahle

688 ₪  7 חנויות

גליוטינת גלגלת 556 Dahle

919 ₪  7 חנויות

גליוטינת גלגלת 558 Dahle

990 ₪  7 חנויות

גליוטינת גלגלת 446 Dahle

1,125 ₪  7 חנויות

גליוטינת גלגלת 448 Dahle

1,218 ₪  7 חנויות

גליוטינת סכין 565 Dahle

1,745 ₪  7 חנויות

גליוטינת גלגלת 442 Dahle

840 ₪  7 חנויות

גליוטינת סכין 517 Dahle

2,591 ₪  7 חנויות

גליוטינת גלגלת 440 Dahle

724 ₪  4 חנויות

גליוטינת סכין 866 Dahle

2,010 ₪  2 חנויות

גליוטינת סכין 519 Dahle

4,234 ₪  7 חנויות

גליוטינת סכין 842 Dahle

4,516 ₪  5 חנויות

גליוטינת סכין 846 Dahle

5,856 ₪  5 חנויות

גליוטינת סכין 580 Dahle

5,864 ₪  4 חנויות

גליוטינת סכין 585 Dahle

7,589 ₪  5 חנויות

גליוטינת סכין 848 Dahle

8,257 ₪  3 חנויות