גליוטינת גלגלת 507 Dahle

209 ₪  9 חנויות

גליוטינת סכין 502 Dahle

219 ₪  10 חנויות

גליוטינת סכין 533 Dahle

438 ₪  10 חנויות

גליוטינת סכין 560 Dahle

712 ₪  7 חנויות

גליוטינת סכין 534 Dahle

670 ₪  9 חנויות

גליוטינת גלגלת 508 Dahle

265 ₪  9 חנויות

גליוטינת גלגלת 550 Dahle

557 ₪  8 חנויות

גליוטינת סכין 561 Dahle

999 ₪  7 חנויות

גליוטינת גלגלת 552 Dahle

688 ₪  8 חנויות

גליוטינת גלגלת 554 Dahle

799 ₪  7 חנויות

גליוטינת גלגלת 558 Dahle

990 ₪  8 חנויות

גליוטינת גלגלת 556 Dahle

928 ₪  7 חנויות

גליוטינת גלגלת 446 Dahle

1,128 ₪  8 חנויות

גליוטינת גלגלת 448 Dahle

1,218 ₪  8 חנויות

גליוטינת סכין 565 Dahle

1,767 ₪  7 חנויות

גליוטינת גלגלת 442 Dahle

839 ₪  7 חנויות

גליוטינת סכין 517 Dahle

2,593 ₪  8 חנויות

גליוטינת סכין 867 Dahle

1,849 ₪  6 חנויות

גליוטינת סכין 519 Dahle

4,195 ₪  8 חנויות

גליוטינת גלגלת 440 Dahle

724 ₪  4 חנויות

גליוטינת סכין 866 Dahle

2,010 ₪  2 חנויות

גליוטינת סכין 842 Dahle

4,524 ₪  5 חנויות

גליוטינת סכין 846 Dahle

5,856 ₪  6 חנויות

גליוטינת סכין 580 Dahle

5,874 ₪  5 חנויות

גליוטינת סכין 585 Dahle

7,589 ₪  6 חנויות

גליוטינת סכין 848 Dahle

7,995 ₪  4 חנויות