מכונת תפירה 3232 Singer

768 ₪  9 חנויות

מכונת תפירה 3223 Singer

969 ₪  7 חנויות

‏מכונת תפירה 4432 Singer

1,890 ₪  2 חנויות

מכונת תפירה 3221 Singer

990 ₪  8 חנויות

מכונת תפירה 2263 Singer

959 ₪  9 חנויות

מכונת תפירה quantum 9960 Singer

2,189 ₪  3 חנויות

מכונת תפירה 2250 Singer

789 ₪  9 חנויות

מכונת תפירה 3321 Singer

1,420 ₪  3 חנויות

מכונת תפירה 3333 Singer

1,690 ₪  3 חנויות

‏שולחן 191G Singer

3,500 ₪  1 חנויות

‏מכונת תפירה 2277 Singer

790 ₪  1 חנויות

‏מכונת תפירה 322D Singer

4,900 ₪  1 חנויות

‏שולחן 191D Singer

2,700 ₪  1 חנויות

מכונת תפירה 14SH654 Singer

1,585 ₪  1 חנויות

מכונת תפירה 2842 Singer

4,820 ₪  1 חנויות

מכונת תפירה 2212 Singer

8,500 ₪  1 חנויות

Singer 14SH764

1,886 ₪  1 חנויות

מכונת תפירה 7422 Singer

3,380 ₪  1 חנויות

מכונת תפירה 2432 Singer

5,020 ₪  1 חנויות

מכונת תפירה 2259 Singer

785 ₪  1 חנויות

מכונת תפירה 8763 Singer

2,870 ₪  1 חנויות

מכונת תפירה 1120 Singer

1,330 ₪  1 חנויות