ארגז כלים Irwin 10503820

154 ₪  7 חנויות

ארגז כלים Irwin 10505369

278 ₪  9 חנויות

ארגז כלים Irwin 10506532

194 ₪  9 חנויות

להבים 10504239 Irwin

68 ₪  5 חנויות

ארגז כלים Irwin 10503819

198 ₪  7 חנויות

ארגז כלים Irwin 10503818

270 ₪  9 חנויות

להבים 10505822 Irwin

64 ₪  5 חנויות

ארגז כלים Irwin 10506531

342 ₪  6 חנויות

להבים 10504238 Irwin

52 ₪  4 חנויות

להבים 10507581 Irwin

50 ₪  3 חנויות

ארגז כלים Irwin 10506530

99 ₪  5 חנויות

פלייר/קאטר Irwin VISE GRIP

111 ₪  3 חנויות

קליבות Irwin T53006EL7

65 ₪  6 חנויות

מסור גבס 10505705 Irwin

55 ₪  10 חנויות

מסור ידני 10503632 Irwin

80 ₪  5 חנויות

מסור ידני 10505164 Irwin

117 ₪  6 חנויות

מסור ידני 10505161 Irwin

198 ₪  5 חנויות

מסור ידני 10505163 Irwin

225 ₪  4 חנויות

מסור ידני 10505165 Irwin

87 ₪  6 חנויות

10507684 Irwin

101 ₪  5 חנויות

מפסלת Irwin M444

99 ₪  3 חנויות

מסור גרונג 10503534 Irwin

80 ₪  5 חנויות

מסור ‏קשת 10504409 Irwin

70 ₪  5 חנויות

בוקסות 10504634 Irwin

165 ₪  6 חנויות

מקצוע Irwin TA151

169 ₪  4 חנויות

משור ענפים משולב "12

73 ₪  4 חנויות

מהדק קפיצי "2

77 ₪  4 חנויות

קליבה "4 C מקצועי

82 ₪  4 חנויות

קליבה "12 C מקצועי

214 ₪  4 חנויות

קליבה "6 C מקצועי

94 ₪  4 חנויות

מספרי ברזל "30

292 ₪  3 חנויות

סט מקדחי פרפר בקופסה

194 ₪  3 חנויות

מספרי ברזל "36

459 ₪  3 חנויות

מלחצי מקדחה "4 רקורד

404 ₪  3 חנויות

מספרי ברזל "24

289 ₪  3 חנויות

מספרי ברזל "18

207 ₪  3 חנויות

כפפות עבודה מחוזקות HD

138 ₪  3 חנויות

מהדק קפיצי "4

96 ₪  3 חנויות

מהדק קפיצי "1.5

65 ₪  3 חנויות