גליוטינת סכין 3948 KW-trio

1,020 ₪  6 חנויות

גליוטינת גלגלת 3022 KW-trio

1,100 ₪  7 חנויות

גליוטינת גלגלת 3026 KW-trio

1,423 ₪  6 חנויות

גליוטינת סכין 3943 KW-trio

2,500 ₪  7 חנויות

גליוטינת סכין 3947 KW-trio

3,599 ₪  7 חנויות

גליוטינת גלגלת 3027 KW-trio

3,090 ₪  3 חנויות

גליוטינת סכין 3941 KW-trio

5,962 ₪  6 חנויות

גליוטינת סכין 3942 KW-trio

4,481 ₪  6 חנויות

גליוטינת סכין 3952 KW-trio

13,950 ₪  6 חנויות