קטר תוכי 240 ממ יאטו

86 ₪  1 חנויות

קטר תוכי 235 ממ יאטו

73 ₪  1 חנויות

קטר תוכי 210 ממ יאטו

70 ₪  1 חנויות

פלייר אף 160 יאטו 1943

80 ₪  1 חנויות

פלייר 200 יאטו 1942

90 ₪  1 חנויות

פלייר 160 יאטו 1940

80 ₪  1 חנויות

קטר 190 יאטו 1948

90 ₪  1 חנויות