מזגן עילי 10 Relax

1,040 ₪  24 חנויות

מפזר חום Relax RE55

94 ₪  4 חנויות

‏מפזר חום Relax RE77

85 ₪  4 חנויות

מזגן עילי 14 Relax

1,270 ₪  25 חנויות

מזגן עילי 28 Relax

2,948 ₪  6 חנויות

מזגן עילי 21 Relax

2,348 ₪  10 חנויות

‏מפזר חום Relax RE23

69 ₪  2 חנויות

Relax 10 שנת 2016 Relax

1,390 ₪  1 חנויות

21 שנת 2016 Relax

2,480 ₪  1 חנויות

מזגן עילי 10 שנת 2017 Relax

2,050 ₪  1 חנויות

28 שנת 2016 Relax

2,985 ₪  1 חנויות