מחסן Palram SkyLight 6×3 702918

1,254 ₪  4 חנויות

מחסן Palram SkyLight 6×10 702920

2,450 ₪  3 חנויות

מחסן Palram SkyLight 6×5 702395

1,600 ₪  4 חנויות

מחסן SkyLight 4X6 702300 Palram

1,279 ₪  3 חנויות

מחסן Palram SkyLight Pent 4×6 702624

1,499 ₪  3 חנויות

מחסן Palram SkyLight 6×8 702302

1,950 ₪  3 חנויות

מחסן Palram SkyLight 8×20 703957

4,800 ₪  3 חנויות