מגהץ Tefal GV9071 טפאל

875 ₪  12 חנויות

מגהץ Tefal GV5245

395 ₪  29 חנויות

מגהץ Tefal SV6020 טפאל

335 ₪  9 חנויות

מגהץ Tefal GV9581 טפאל

1,224 ₪  14 חנויות

מגהץ Tefal FV9745

406 ₪  12 חנויות

מגהץ Tefal GV9080

800 ₪  15 חנויות

מגהץ Tefal FV1026

99 ₪  11 חנויות

מגהץ Tefal GV9061

772 ₪  18 חנויות

מגהץ Tefal GV8964

842 ₪  17 חנויות

מגהץ Tefal FV4911 טפאל

200 ₪  13 חנויות

מגהץ Tefal GV5230

406 ₪  13 חנויות

מגהץ Tefal FV4964 טפאל

287 ₪  8 חנויות

מגהץ Tefal IT9500 טפאל

900 ₪  10 חנויות

מגהץ Tefal FV1721 טפאל

99 ₪  8 חנויות

מגהץ Tefal GV6721 טפאל

523 ₪  10 חנויות

מגהץ Tefal FV4980 טפאל

287 ₪  11 חנויות

מגהץ Tefal FV5648 טפאל

304 ₪  6 חנויות

GC241D12 Tefal טפאל

248 ₪  4 חנויות

מגהץ Tefal FV3925

229 ₪  7 חנויות

מגהץ Tefal FV4870

289 ₪  14 חנויות

מגהץ Tefal GV8931

715 ₪  19 חנויות

מגהץ Tefal GV4630E0

440 ₪  7 חנויות

מגהץ Tefal FV4944

240 ₪  14 חנויות

מקרן חום Tefal IE 5010FO

394 ₪  8 חנויות

מגהץ Tefal FV5540

338 ₪  4 חנויות

מגהץ Tefal GV6840 טפאל

705 ₪  6 חנויות

מגהץ Tefal GV7810 טפאל

879 ₪  8 חנויות

מגהץ Tefal FV1533 טפאל

127 ₪  8 חנויות

מגהץ DT8100

274 ₪  13 חנויות

מגהץ קיטור TEFAL SV8030

785 ₪  12 חנויות

מגהץ Tefal GV8977

969 ₪  7 חנויות

מגהץ Tefal GV8981

999 ₪  11 חנויות

מגהץ Tefal FV3915 טפאל

238 ₪  2 חנויות

מגהץ Tefal FV9740 טפאל

320 ₪  7 חנויות

מגהץ Tefal GV6720

527 ₪  18 חנויות

TL330D Tefal

249 ₪  4 חנויות

מגהץ Tefal SV6040 טפאל

387 ₪  11 חנויות

מגהץ Tefal FV5375

310 ₪  13 חנויות

מגהץ Tefal GV8963

825 ₪  13 חנויות

מגהץ Tefal FV3845

205 ₪  18 חנויות

משקל מטבח Tefal BC3007

186 ₪  3 חנויות

מגהץ Tefal FV9650

385 ₪  10 חנויות