מוצרי אבן ושיש לבית

760 מוצרים
פסיפס זכוכית בריקים חום מעורב 5X2.5 דגם 8058025
פסיפס זכוכית בריקים חום מעורב 5X2.5 דגם 8058025
93 ₪
איציק ורועי

פסיפס זכוכית ירוק מרוקע  2.5X2.5 דגם 8311425253
פסיפס זכוכית ירוק מרוקע 2.5X2.5 דגם 8311425253
104 ₪
איציק ורועי

פסיפס זכוכית משולב בזלת 5X1.5 דגם 790611598
פסיפס זכוכית משולב בזלת 5X1.5 דגם 790611598
120 ₪
איציק ורועי

פסיפס מבנה מונקו 5X1.5 דגם 3790515503
פסיפס מבנה מונקו 5X1.5 דגם 3790515503
120 ₪
איציק ורועי

פסיפס חלוקים ירוק/לבן דגם 794005130
פסיפס חלוקים ירוק/לבן דגם 794005130
110 ₪
איציק ורועי

פסיפס משתלב ביקונה דגם 794660230
פסיפס משתלב ביקונה דגם 794660230
99 ₪
איציק ורועי

פסיפס חלוקים שחור דגם 794000930
פסיפס חלוקים שחור דגם 794000930
113 ₪
איציק ורועי

פסיפס חלוקים שחור בולט דגם 7940250930
פסיפס חלוקים שחור בולט דגם 7940250930
110 ₪
איציק ורועי

פסיפס חלוקים אפור בהיר דגם 794000730
פסיפס חלוקים אפור בהיר דגם 794000730
110 ₪
איציק ורועי

פסיפס חלוקים לבן דגם 794000230
פסיפס חלוקים לבן דגם 794000230
110 ₪
איציק ורועי

פסיפס חלוקים לבן בולט דגם 794020230
פסיפס חלוקים לבן בולט דגם 794020230
110 ₪
איציק ורועי

פסיפס חלוקים קרם דגם 794000430
פסיפס חלוקים קרם דגם 794000430
110 ₪
איציק ורועי

פסיפס חלוקים קרם בולט דגם 794020430
פסיפס חלוקים קרם בולט דגם 794020430
110 ₪
איציק ורועי

פסיפס פנינה 1.5X1.5 דגם 8481530
פסיפס פנינה 1.5X1.5 דגם 8481530
160 ₪
איציק ורועי

פסיפס פנינה 2.5X2.5 דגם 84825295
פסיפס פנינה 2.5X2.5 דגם 84825295
160 ₪
איציק ורועי

פסיפס פנינה בריקים 2.5X1.25 דגם 8481225
פסיפס פנינה בריקים 2.5X1.25 דגם 8481225
145 ₪
איציק ורועי

פסיפס פנינה ברבור שחור 1.5X1.5 דגם 84871530
פסיפס פנינה ברבור שחור 1.5X1.5 דגם 84871530
395 ₪
איציק ורועי

פסיפס זכוכית משולב מרון אמפרדור 5X1.5 דגם 790331550
פסיפס זכוכית משולב מרון אמפרדור 5X1.5 דגם 790331550
120 ₪
איציק ורועי

פסיפס ארנה 3X1.5 דגם 790841530
פסיפס ארנה 3X1.5 דגם 790841530
132 ₪
איציק ורועי

פסיפס זכוכית משולב אוניקס 2.2X2.2 דגם 790192222
פסיפס זכוכית משולב אוניקס 2.2X2.2 דגם 790192222
120 ₪
איציק ורועי

פסיפס זכוכית הדסון 2.5X2.5 דגם 790032530
פסיפס זכוכית הדסון 2.5X2.5 דגם 790032530
100 ₪
איציק ורועי

פסיפס פוליניו 2.5X2.5 דגם 790043025
פסיפס פוליניו 2.5X2.5 דגם 790043025
99 ₪
איציק ורועי

פסיפס קיוטו 2.5X2.5 דגם 3283025
פסיפס קיוטו 2.5X2.5 דגם 3283025
108 ₪
איציק ורועי

פסיפס בן לי 2.5X2.5 דגם 3323025
פסיפס בן לי 2.5X2.5 דגם 3323025
110 ₪
איציק ורועי

פסיפס שרי 2.5X2.5 דגם 790073025
פסיפס שרי 2.5X2.5 דגם 790073025
110 ₪
איציק ורועי

פסיפס מיין 1.5X1.5 דגם 8463015
פסיפס מיין 1.5X1.5 דגם 8463015
91 ₪
איציק ורועי

פסיפס איתן 2.5X2.5 דגם 8463025
פסיפס איתן 2.5X2.5 דגם 8463025
132 ₪
איציק ורועי

פסיפס ימית 1.5X1.5 דגם 381151529
פסיפס ימית 1.5X1.5 דגם 381151529
100 ₪
איציק ורועי

פסיפס טופקפי 1.5X1.5 דגם 790022425
פסיפס טופקפי 1.5X1.5 דגם 790022425
100 ₪
איציק ורועי

פסיפס צדפה 2.5X2.5 דגם 8309725252
פסיפס צדפה 2.5X2.5 דגם 8309725252
100 ₪
איציק ורועי

פסיפס צדפה אפור 2.5X2.5 דגם 8371425252
פסיפס צדפה אפור 2.5X2.5 דגם 8371425252
100 ₪
איציק ורועי

פסיפס מבנה צדפה 5X1.5 דגם 83707149
פסיפס מבנה צדפה 5X1.5 דגם 83707149
99 ₪
איציק ורועי

פסיפס סן אנטנה 5X5 דגם 79513050
פסיפס סן אנטנה 5X5 דגם 79513050
128 ₪
איציק ורועי

פסיפס סן אנטון חום 5X5 דגם 79543050
פסיפס סן אנטון חום 5X5 דגם 79543050
128 ₪
איציק ורועי

פסיפס סן אנטון כחול 5X5 דגם 79523050
פסיפס סן אנטון כחול 5X5 דגם 79523050
128 ₪
איציק ורועי

פסיפס זכוכית משולב סיישל 2.2X2.2 דגם 790082222
פסיפס זכוכית משולב סיישל 2.2X2.2 דגם 790082222
115 ₪
איציק ורועי

פסיפס אייסלנד 2.5X2.5 דגם 790093525
פסיפס אייסלנד 2.5X2.5 דגם 790093525
100 ₪
איציק ורועי

פסיפס טירול בריקים 3X1.5 דגם 80915330
פסיפס טירול בריקים 3X1.5 דגם 80915330
115 ₪
איציק ורועי

פסיפס לירז 1.5X1.5 דגם 846043015
פסיפס לירז 1.5X1.5 דגם 846043015
104 ₪
איציק ורועי

פסיפס עילאי שיר מולטש מבריק 0.5X10 רשת 27X27
פסיפס עילאי שיר מולטש מבריק 0.5X10 רשת 27X27
184 ₪
איציק ורועי

פסיפס זכוכית שברים לבן דגם 8396628
פסיפס זכוכית שברים לבן דגם 8396628
100 ₪
איציק ורועי

פסיפס זכוכית במבוק שחור דגם 835071530
פסיפס זכוכית במבוק שחור דגם 835071530
91 ₪
איציק ורועי

פסיפס זכוכית במבוק לבן דגם 83515303
פסיפס זכוכית במבוק לבן דגם 83515303
91 ₪
איציק ורועי

פסיפס זכוכית שחור מבריק 2.5X2.5 דגם 83725253
פסיפס זכוכית שחור מבריק 2.5X2.5 דגם 83725253
83 ₪
איציק ורועי

פסיפס זכוכית אדם מושלג 2.5X2.5 דגם 80422530
פסיפס זכוכית אדם מושלג 2.5X2.5 דגם 80422530
91 ₪
איציק ורועי

פסיפס זכוכית אדם מבריק 2.5X2.5 דגם 83425253
פסיפס זכוכית אדם מבריק 2.5X2.5 דגם 83425253
83 ₪
איציק ורועי

פסיפס זכוכית מבנה רד בול 1.5X5 דגם 8351553
פסיפס זכוכית מבנה רד בול 1.5X5 דגם 8351553
92 ₪
איציק ורועי

פסיפס זכוכית סידני 2.5X2.5 דגם 83525298
פסיפס זכוכית סידני 2.5X2.5 דגם 83525298
92 ₪
איציק ורועי