תשמישי קדושה

1508 מוצרים
לוח שנה שטוח - 500 יחידות
לוח שנה שטוח - 500 יחידות
4,435 ₪
gift2give

גביע קידוש לחופה מס' 767
גביע קידוש לחופה מס' 767
4,432 ₪
slimprice

קופת צדקה מס' 37
קופת צדקה מס' 37
2,178 ₪
slimprice

קופת צדקה מס' 30SM
קופת צדקה מס' 30SM
2,693 ₪
slimprice

גביע קידוש לחופה מס' 292
גביע קידוש לחופה מס' 292
1,628 ₪
slimprice

קופת צדקה מס' 30
קופת צדקה מס' 30
4,772 ₪
slimprice

גביע קידוש ברית מילה מס' 782
גביע קידוש ברית מילה מס' 782
3,316 ₪
slimprice

קופת צדקה מס' 28
קופת צדקה מס' 28
2,557 ₪
slimprice

קופת צדקה מס' 27
קופת צדקה מס' 27
9,048 ₪
slimprice

קופסא לאתרוג מס' 1071
קופסא לאתרוג מס' 1071
8,567 ₪
slimprice

גביע קידוש ברית מילה מס' 292BM
גביע קידוש ברית מילה מס' 292BM
1,628 ₪
slimprice

קופת צדקה מס' 1030
קופת צדקה מס' 1030
3,016 ₪
slimprice

סט גביעים חתן וכלה מס' 795
סט גביעים חתן וכלה מס' 795
3,679 ₪
slimprice

קופת צדקה מס' 1029
קופת צדקה מס' 1029
4,885 ₪
slimprice

גביע קידוש בת מצוה מס' 768G
גביע קידוש בת מצוה מס' 768G
2,636 ₪
slimprice

גביע קידוש בר מצוה מס' 763B
גביע קידוש בר מצוה מס' 763B
2,008 ₪
slimprice

קופת צדקה מס' 1028
קופת צדקה מס' 1028
1,685 ₪
slimprice

גביע קידוש בר מצוה מס' 768B
גביע קידוש בר מצוה מס' 768B
2,636 ₪
slimprice

גביע קידוש בר מצוה מס' 292B
גביע קידוש בר מצוה מס' 292B
1,628 ₪
slimprice

סט גביעים חתן וכלה מס' 798
סט גביעים חתן וכלה מס' 798
3,316 ₪
slimprice

גביע קידוש חרוט מס' 759
גביע קידוש חרוט מס' 759
2,500 ₪
slimprice

גביע קידוש יצוקה בצורת חרוט מס' 254H
גביע קידוש יצוקה בצורת חרוט מס' 254H
1,697 ₪
slimprice

קופסא לאתרוג מס' 1072
קופסא לאתרוג מס' 1072
10,266 ₪
slimprice

מחלק יין מס' F11
מחלק יין מס' F11
12,192 ₪
slimprice

מחלק יין מס' F102
מחלק יין מס' F102
18,756 ₪
slimprice

גביע קידוש פנורמת ירושלים מס' 772
גביע קידוש פנורמת ירושלים מס' 772
2,433 ₪
slimprice

מחלק יין מס' F104
מחלק יין מס' F104
31,736 ₪
slimprice

גביע קידוש פנורמת ירושלים של זהב מס' 771
גביע קידוש פנורמת ירושלים של זהב מס' 771
1,714 ₪
slimprice

גביע קידוש משושה מס' 724
גביע קידוש משושה מס' 724
2,444 ₪
slimprice

קופסא לאתרוג מס' 73LH
קופסא לאתרוג מס' 73LH
7,513 ₪
slimprice

קופסא לאתרוג מס' 73HAN
קופסא לאתרוג מס' 73HAN
8,500 ₪
slimprice

גביע קידוש יצוקה מס' 249L
גביע קידוש יצוקה מס' 249L
1,464 ₪
slimprice

גביע קידוש גלובוס מס' 786
גביע קידוש גלובוס מס' 786
3,180 ₪
slimprice

גביע קידוש פרחוני מס' 796
גביע קידוש פרחוני מס' 796
2,245 ₪
slimprice

קופסא לאתרוג מס' 73E
קופסא לאתרוג מס' 73E
7,519 ₪
slimprice

קופסא לאתרוג מס' 72P
קופסא לאתרוג מס' 72P
5,000 ₪
slimprice

גביע קידוש פילגרן מס'  FF
גביע קידוש פילגרן מס' FF
6,754 ₪
slimprice

קופסא לאתרוג מס' 71WS
קופסא לאתרוג מס' 71WS
8,000 ₪
slimprice

קופסא לאתרוג מס' 1075
קופסא לאתרוג מס' 1075
5,644 ₪
slimprice

גביע אליהו הנביא מס' 227P
גביע אליהו הנביא מס' 227P
3,180 ₪
slimprice

גביע קידוש חרוט מס' 254
גביע קידוש חרוט מס' 254
1,566 ₪
slimprice

קופסא לאתרוג מס' 1073
קופסא לאתרוג מס' 1073
9,323 ₪
slimprice

קופת צדקה מס' 1024
קופת צדקה מס' 1024
3,248 ₪
slimprice

גביע קידוש פנורמת ירושלים מס' 772L
גביע קידוש פנורמת ירושלים מס' 772L
2,648 ₪
slimprice

גביע קידוש מס' 295LA
גביע קידוש מס' 295LA
1,680 ₪
slimprice

גביע קידוש בראשית מס' 286
גביע קידוש בראשית מס' 286
6,290 ₪
slimprice

חנוכיה מס' H204
חנוכיה מס' H204
7,405 ₪
slimprice

בית מגילה מס' MC-2-7 / 36
בית מגילה מס' MC-2-7 / 36
11,058 ₪
slimprice