סכיני מטבח

878 מוצרים

סכין חשמלי 41.6 Rotel

180 ₪  11 חנויות

סכין סנטוקו Arcos 2860S

183 ₪  5 חנויות

סכין שף 2805 Arcos

112 ₪  9 חנויות

סכין שף Global G2

433 ₪  6 חנויות

סכין שף 2806 Arcos

125 ₪  10 חנויות

סכין שף 2804 Arcos

99 ₪  9 חנויות

סכין שף 2334 Arcos

200 ₪  8 חנויות

סכין לחם 2821 Arcos

105 ₪  8 חנויות

סכין שף 280601 Arcos

149 ₪  7 חנויות

סכין שף Global G4

418 ₪  8 חנויות

סכין שף Global G61

460 ₪  7 חנויות

סכין שף 280401 Arcos

140 ₪  5 חנויות

סכין סנטוקו 1788 Arcos

459 ₪  8 חנויות

סכין שף 2551 Arcos

270 ₪  8 חנויות

סכין שף 280501 Arcos

146 ₪  6 חנויות

סכין ירקות 2803 Arcos

79 ₪  7 חנויות

סכין סנטוקו 286004 Arcos

163 ₪  2 חנויות

סכין סנטוקו 2335 Arcos

250 ₪  5 חנויות

סכין שף 2550 Arcos

199 ₪  8 חנויות

סכין שף 1784 Arcos

617 ₪  5 חנויות

סכין לחם 1787 Arcos

470 ₪  5 חנויות

סכין שף 233459 Arcos

215 ₪  5 חנויות

סכין שף Global G16

733 ₪  5 חנויות

סכין קילוף 2802 Arcos

79 ₪  5 חנויות

סכין שף 1358 Arcos

88 ₪  2 חנויות

סכין ירקות Global GS5

347 ₪  5 חנויות

סכין שף 1783 Arcos

420 ₪  7 חנויות

סכין שף 2336 Arcos

255 ₪  3 חנויות

סכין סנטוקו Global G48

530 ₪  7 חנויות

סכין שף Global G55

399 ₪  7 חנויות

סכין שף 2807 Arcos

175 ₪  4 חנויות

סכין שף 1065003 Berox

69 ₪  2 חנויות

סכין שף 1555 Arcos

320 ₪  4 חנויות

סכין ירקות Global G5

440 ₪  7 חנויות

סכין שף 5.2063.20 Victorinox

168 ₪  3 חנויות

סכין שף Global G62

448 ₪  5 חנויות

סכין שף 2553 Arcos

379 ₪  4 חנויות

מספריים 7849 Arcos

55 ₪  2 חנויות

סט סכינים 1520 Arcos

468 ₪  2 חנויות

סכין טורנה 2800 Arcos

69 ₪  3 חנויות