טלפונים

127 מוצרים

VTech VCS704

1,899 ₪  4 חנויות

Yealink CP860

2,303 ₪  2 חנויות

polycom IP7000

373 ₪  4 חנויות

polycom IP5000

839 ₪  3 חנויות

polycom CX5000

23,750 ₪  2 חנויות

Polycom SoundStation 2+D+EX

4,196 ₪  1 חנויות

Polycom SoundStation2W

הגשת הצעה  1 חנויות

Polycom SoundStation 2W

הגשת הצעה  1 חנויות

SoundStation 2+D

3,667 ₪  1 חנויות

SoundStation VTX 1000 Subwoofer

1,317 ₪  1 חנויות

Voice Station 300

הגשת הצעה  1 חנויות

Polycom Vortex EF2201

9,907 ₪  1 חנויות

Vortex EF2210

16,987 ₪  1 חנויות

POLYCOM SOUNDSTATION 2W EXTRA MICS

הגשת הצעה  1 חנויות

polycom sound station 2

3,110 ₪  1 חנויות

SoundStructure TEL2

הגשת הצעה  1 חנויות

Polycom TBR Power Supply

1,175 ₪  1 חנויות

SoundStructure VoIP Interface

4,715 ₪  1 חנויות

Polycom Vortex EF2211

22,651 ₪  1 חנויות

SoundStructure TEL1

הגשת הצעה  1 חנויות

Polycom SoundStructure SR12

26,857 ₪  1 חנויות

Polycom SoundStructure Telephony Interfaces

הגשת הצעה  1 חנויות

SoundStructure C16

הגשת הצעה  1 חנויות

Sound Structure C12

הגשת הצעה  1 חנויות

Mobiledevicecable

137 ₪  1 חנויות

Polycom Power supply

137 ₪  1 חנויות

VTX 1000 Power Supply

1,553 ₪  1 חנויות

Polycom Vortex EF2241

הגשת הצעה  1 חנויות

Polycom Vortex EF2280

28,273 ₪  1 חנויות

Polycom Microphone Cable

326 ₪  1 חנויות

Polycom CX 700

3,158 ₪  1 חנויות