רוק פתרונות טכניים - אביזרי חשמל

54 מוצרים
רוק פתרונות טכניים

רב שקע 3 כבל עד 1 מטר

40 ₪  1 חנויות

רב שקע 6 כבל עד 1 מטר

44 ₪  1 חנויות

מפצל T3

30 ₪  1 חנויות

מפסק חילוף גוויס

36 ₪  1 חנויות

רב שקע 5 כבל עד 3 מטר

53 ₪  1 חנויות

רב שקע 3 כבל עד 3 מטר

47 ₪  1 חנויות

מפצל T3 מאונך

34 ₪  1 חנויות

רב שקע 6 כבל עד 3 מטר

53 ₪  1 חנויות

רב שקע 4 כבל עד 3 מטר

48 ₪  1 חנויות

מפסק יחיד מואר גוויס

56 ₪  1 חנויות

מפסק יחיד גוויס

30 ₪  1 חנויות

מפצל חשמל T-4 תקני

43 ₪  1 חנויות